Lokale prosjekter

Felles tilberedning av måltid for 1.-10. klasse ved Jondal Skule

FAU JONDAL SKULE
125500

Les om Felles tilberedning av måltid for 1.-10. klasse ved Jondal Skule

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Aktivitetsprosjekt for mennesker med autisme i Hordaland

AUTISMEFORENINGEN I NORGE HORDALAND FYLKESLAG
50000

Les om Aktivitetsprosjekt for mennesker med autisme i Hordaland