Lokale prosjekter

Svømmekurs for flyktninger, innvandrere og asylsøkere

KIDANEMHRET KRISTIANSAND
34000

Les om Svømmekurs for flyktninger, innvandrere og asylsøkere

Kurs innen lys, lyd og sceneteknikk for ungdom

AKKS KRISTIANSAND
20000

Les om Kurs innen lys, lyd og sceneteknikk for ungdom