Lokale prosjekter

Styrket redningstjeneste i Lom og Jotunheimen

LOM OG BØVERDALEN RØDE KORS HJELPEKORPS
183973

Les om Styrket redningstjeneste i Lom og Jotunheimen

Oppgradering i Hjelpekorpset – økt fjellsikkerhet

HØRE/VESTRE SLIDRE RØDE KORS HJELPEKORPS
118470

Les om Oppgradering i Hjelpekorpset – økt fjellsikkerhet

Tverrkulturell svømmegruppe

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL
54000

Les om Tverrkulturell svømmegruppe

Krevende lende gruppe i Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

GJØVIK RØDE KORS
50000

Les om Krevende lende gruppe i Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

Mobil vannredningsenhet

NORD-FRON RØDE KORS
348509

Les om Mobil vannredningsenhet

Sikkerhet og beredskap Kvam IL

KVAM IDRETTSLAG
96500

Les om Sikkerhet og beredskap Kvam IL

Styrke de frivillige ressursene i redningstjenesten i Oppland!

FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM
2499950

Les om Styrke de frivillige ressursene i redningstjenesten i Oppland!

Utstyr til minibuss Sel Sjukeheim.

SEL SJUKEHEIMS VENNER
32960

Les om Utstyr til minibuss Sel Sjukeheim.

Svevebåt/Luftputefartøy Mjøsa 2018

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING
1056000

Les om Svevebåt/Luftputefartøy Mjøsa 2018