Tempo Corvette

Prosjekteier

TVETEN MOPEDVERKSTED

Tildelt sum

26200

Om prosjektet

Kjøpe inn diverse moped-prosjekter (finn.no eller lokalt) av litt eldre årgang som Tempo Corvette. Tempo er en enkel moped å skru på og har blitt svært populær etter lang tid som noe ungdom ikke ville ha.

La ungdommen total-restaurere disse, for så å kunne selv kjøpe disse for «kost-pris» eller selge på finn.no. Intekter av dette vil igjen benyttes for inkjøp av nye prosjekter og deler, slik at man til en viss grad vil kunne kjøre slike prosjektet over lang tid.

Lokaler lånes vederlagsfritt ved Tveten U-skole, Porsgrunn.

Prosjektet er tenkt gjennomført skoleåret 2015-2016, vårsemester.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.