Terrengsykkelløype for barn/ungdom og voksne Sørumsand

Prosjekteier

BINGSFOSS SYKKELKLUBB

Tildelt sum

265000

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å gjøre om et lokalt skogholt ved eksisterende idrettsanlegg til en kvalifisert terrengsykkelløype med forskjellig vanskelighetsgrad. Anlegget vil være i nærheten av sentrumsområder, og lett tilgjengelig på en trafikksikker måte. Det som må gjøres er rydding, å utføre grunnarbeider, lage stedlige hindre og små broer/klopper. Vi samarbeide med Hvam Videregående Skole linje for idrettsanlegg i det konkrete arbeidet. Det ligger også i prosjektet at det skal gjøres mulig å utvide løypen på relativt enkel måte. Dette er klarlagt med grunneiere.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.