Tiltak for å gi ungdomen meistring i eit sosialt felleskap

Prosjekteier

VARTDAL SKYTTARLAG

Tildelt sum

87650

Om prosjektet

Vi har i dag den største rekrutteringa på Søre Sunnmøre. Vartdal er ei lita bygd, og det er ikkje mange tilbod for born og unge her. Fotball er den dominerande aktiviteten. Det er viktig å hugse på dei som ikkje spelar fotball, vi må kunne tilby dei ein arena for å kunne kjenne på eit sosialt felleskap og oppleve meistring. Det er dessverre i dag mange som slit med psykisk helse og treng ein arena der dei blir sett. Undomen treng å vere i lag med andre og bli trygge på seg sjølv i eit felleskap. Det er i dag 12 aktive nye unge som skyt som lånar våpen med laget, og 9 unge som ventar på å få bli med på skyteskule. Vi har også 5 aktive unge som eig våpen sjølv. Utfordringa er at vi ikkje har nok våpen til alle. Derfor treng vi økonomi til å kunne fortsette med den positive utviklinga. Det er ikkje alle som kan delta på stevne grunna mangel på våpen. Våpen er dyrt og det er ikkje alle som har mulighet til å kjøpe dette sjølv i starten. Trist om dette blir eit sosialt økonomisk skille.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark