Trafikk tryggleiks prosjekt for ungdom

Prosjekteier

AMCAR KVINNHERAD

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Samlingskveldar for ungdom der ein har føredragshaldar frå td,køyreskule,Naf,Statensvegvesen med fleire.
Fokus vil vera kva som er god trafikktryggleik,både i forhald til teori og praksis.
Teori vert td.føredrag der ein går gjennom ulike tryggleiksreglar både trafikkreglar og kva endringar og anna som er lov å utføra på eigen bil. Praksis vert td mekkekveldar der ein går gjennom kva som er «trygg bil» Ekskursjon til Naf øvingskøyrebane der ungdomen kan testa kva som skjer om ein til dømes har for stor fart inn i kurver, når det er glatt mm.
Det å ha ein kombinasjon av teori og praksis der ungdom kan møte likesinna, gjev dei eit tilbod som ikkje fins idag.
Klarar vi hindra at ungdom køyrer slik at det fører til ulukke, har vi klart noko som er viktig for samfunnet.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.