Trafikksikring Aktivitetspark

Prosjekteier

KOLBEINSVIK VEL

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Våren 2018 etablerte Kolbeinsvik Vel ein fantastisk aktivitetspark som er i dagleg bruk og til stor glede for mange born. Aktivitetsparken ligg tett inntil kommunal veg med ein del tungtrafikk til industriområde som ligg 500m unna. Me ynskjer å sikre borna våre og ynskjer derfor å sette opp eit gjerde rundt aktivitetsparken.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.