Tråkkemaskin for skiløyper på Midterfjellet/skileikeanlegg

Prosjekteier

FØLLING IDRETTSLAG

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Følling I.L. har et stort behov for å fornye tråkkemaskina som går på Midterfjellet og skileikanlegget i bygda. Dagens maskin er en 1985 mod, og bærer preg av stor slitasje og høye vedlikeholdskostnader. Årlig kjøres det ca 150timer.
Midterfjellet er et av de mest snøsikre stedene i distriktet (des-april), og blir brukt av familier og trimmere fra hele regionen. Løpere fra Steinkjer Videregående Skole (skilinja), samt Henning Skilag, og andre klubber benytter seg av tilbudet vi har på fjellet.
Løypenettet har tilknytning til løypenettet i Kvam, totalt ca 20km, samt rundløyper på 1, 2, 3, 5 og 7,5km traseer i fint terreng. Løypene er veldig familievennlige.
Dette er i tillegg et viktig utfartssted for befolkningen i Steinkjer kommune.
Skileikeanlegget i Følling består av et skitrekk med belysning, samt lysløype på ca 1,5km. Dette blir i hovedsak benyttet av de yngste barnegruppene.
Disse anleggene drives på dugnad av lagets medlemmer, og er et viktig bidrag til folkehelsen.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.