Tråkkemaskin

Prosjekteier

IL HÅLLINGEN

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Dette er kun en del av et større prosjekt som skal gjennomføres for å utbedre løypetilbudet på Høylandet. Etter årsmøtet i IL Hållingen ble det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på det helhetlige løypetilbudet på Høylandet. Det er et to-treårig prosjekt som kommer i ettertid av dette. For at vi skal ha mulighet til fremdeles å tilby noe av de beste skiløypene i Namdalen trenger vi sårt midler for investering av ny tråkkemaskin. Ved anskaffelse av ny maskin vil vi kunne bytte ut vår 15 år gamle maskin som vi snart bruker mere tid på å vedlikeholde enn å kjøre opp løyper med.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.