Tråkkemaskingarasje i Fossbrenna

Prosjekteier

BYMARKAS VENNER

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi har i Namsos bymark de siste 8 årene hatt en tråkkemaskin som har vært stasjonert i Granåsen. Med snøfattige vintre har det vært perioder med for lite snø i Granåsen til å kunne kjøre maskina, mens det i Fossbrenna har vært nok snø til å kjøre opp spor noen kilometre. Vi ønsker derfor å stasjonere maskina i Fossbrenna for å ha så mange dager med oppkjørte spor i Bymarka som mulig. Vi samarbeider med Namsos kommune om dette, de stiller tomt til rådighet, vi skal stå for bygging og vedlikehold av garasjen og har vært så heldige at Olav Duun videregående skole, som selv har interesse av oppkjørte spor da de har etablert en skilinje, skal bidra til å sette opp bygget. Vi samarbeider også med Spillum idrettslag som også er sterkt interessert i oppkjørte spor da de også sliter med mangel på snø i sine løyper i snøfattige vintre og ser at Fossbrenna er det mest snøsikre området i Namsos.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.