Trara Prosjektet

Prosjekteier

KONGSTENSVØMMERNE

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Bydel Trara i Fredrikstad har mange innvandrer familier som sogner til Trara Skole, det er over 40 nasjoner representert ved skolen. Skolens ledelse så behovet for inkludering og integrering i sosiale aktiviteter og idrettslige gjøremål. Derfor er skolen og idretten gått sammen om aktivitets kurs for å gi barna tryggere sosial atferd, samt å prøve å integrere barna videre i idrettslag. Kongstensvømmerne har vært aktivt med fra starten. 2 dager i uken er det aktivitetskurs for barn ved Trara Skole, dette er barn som ikke har en aktivitet å gå til, enten av økonomiske grunner eller at foreldre av utenlandsk opprinnelse ikke tør / ønsker å sende barna på en aktivitet. Prosjektet er en blanding av lek og lære, hvor integrering i samfunnet generelt og idretten spesielt er av høy betydning i et lokalsamfunn med mange forskjellige kulturer og utfordringer. Vedlagt rapport om bla Trara Prosjektet som har fått stor nasjonal oppmerksomhet og noe internasjonalt ved Univercity of London

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.