Trening med LSVT-big med sertifisert instruktør

Prosjekteier

NORD-TRØNDELAG PARKINSONFORENING

Tildelt sum

22500

Om prosjektet

LSVT-big er en treningsmetode utviklet i USA, som har dokumentert effekt på funksjonaliteten hos parkinsonrammede. For å kunne oppnå dette må instruktøren være en fysioterapeut eller ergoterapeut som er utdannet LSVT big instruktør. Bortsett fra en håndfull terapeuter på Kastvollen rehabiliteringsinstitusjon på Inderøy er det ingen som er sertifisert i Nord-Trøndelag. Trening med godkjent instruktør er derfor ikke mulig innenfor den fysioterapien parkinsonrammede får dekt via NAV. Foreningen vil dermed stå som arrangør av treningene og leie inn terapeut fra Kastvollen. Treningen vil delvis foregå på Kastvollen og delvis på Verdal. Det legges opp til 1,5 times trening annenhver uke (på kveldstid).

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.