Treningsrom i Heggedalshallen

Prosjekteier

ASKER INNEBANDYKLUBB

Tildelt sum

80000

Om prosjektet

I Heggedalshallen er det en gesims i enden av hallen som i dag ikke brukes til noe.
Asker Innebandy ønsker å innrede dette rommet med trenings og trimapparater som kan benyttes av klubbens medlemmer.
Men ikke minst ønsker vi at dette skal være et tilbud til foreldrene som kan ha egentrening mens barna trener i hallen.
Da kan vi skape en større sosial arena på tvers av aldersgruppene ved at alle oppholder seg i hallen og ikke drar hjem mens barna trener.

Vi har og vært i kontakt med Hovedgården Ungdomsskole og de er veldig positive til prosjektet da de kan bruke rommet til elever og lærere. Rommet kan da brukes i midttimen og i gymtimene.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.