Trofast sommeråpent 2018

Prosjekteier

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Vi ønsker å videreføre og videreutvikle prosjektet fra sommeren 2017. Vi kommer i kontakt med et økende antall familier som lever med økonomiske og sosiale utfordringer. Disse familiene har gjerne ikke de samme mulighetene til å få et avbrekk fra hverdagen i sommerferien. Fra et barns ståsted er «å være som de andre» en viktig del av det å kjenne seg som en del av et fellesskap. Prosjektet gir barn og foreldre et sosialt felleskap, noen å dra på tur med, noen å dele sommerferien med. Det skal gi nye positive opplevelser, der man kjenner på mestring og glede – og barna kan erfare at de er som «alle andre». Vi erfarer at slike fellesopplevelser bidrar positivt til relasjonen mellom foreldre og barn, og det styrker båndene på tvers av familier.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark