TROMSDALEN FOR ALLE

Prosjekteier

TUIL TROMSDALEN FOTBALL

Tildelt sum

365185

Om prosjektet

«Tromsdalen for alle» er tenkt utviklet over en treårsperiode i flere faser. Første år, 2019 langs følgende tre hovedtiltak:utstyrsstøtte,prosjektleder/aktivitetslederstøtte samt sikkerhet. TUIL ønsker å etablere en bredt anlagt «aktivitetsskole» der vi søker å nå flere aldersgrupper med et allsidig aktivitetstilbud. Vi ønsker å dra nytte både av innendørsfasilitetene i den nye hallen og ikke minst ved å utnytte uteområdene i nærområdet.Vi ønsker derfor å opprette noe midt imellom organiserte trening og den uorganiserte aktiviteten. Det vil si at vi har på plass en aktivitetsleder på kunstgresset, ski og skøytebane samt i den nye hallen vår i helger, sommerferier, høstferier m.m. som kan ha utstyr og være behjelpelig med organisering og samtidig kunne «se» barn/ungdommene. Dette tilbudet skal også være et lavterskeltilbud hvor nettopp barn og ungdom som kanskje enda ikke driver med organisert trening skal kunne komme og få prøve forskjellige aktivitetstilbud.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE

Strand Frivilligsentral
200000

Les om Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE