Tryggg i 4H

Prosjekteier

4H VESTFOLD

Tildelt sum

62600

Om prosjektet

4H Vestfold skal øke bevisstheten om sikkerhet på tur og leire. Gi alumner, trivselsagenter og voksne i organisasjonene en større bevissthet og kunnskap om det å være en trygg voksen person.

Gå til innkjøp av en førstehjelpssekk til alle klubbene i fylket som de kan ha med se når de er på turer i skog og mark. Førstehjelp sekken skal også være med når klubbens medlemmer er på 4H-leir.

Holde kurs for klubbrådgivere i Trygg i 4H, som er et kursopplegg som tar for seg både førstehjelp og mellommenneskelige forhold. Hvordan være en trygg voksen. Hva gjør du hvis du får kjennskap til overgrep på leir?

Holdekurs for alumner som skal være ledere på leir. Samme tema som for klubbrådgiverne, men bevisstgjøre lederne på deres rolle og ansvar.

Trivselsagentene. Legge inn tema Trygg i 4H i prosjektet. De eldste 4H-erne er med som trivselskapere på kurs og leire og kommer ofte opp i vanskelige situasjoner. Bevisstgjøre dem på deres rolle som gode forbilder og rollemodeller. Førstehjelpskurs.

Område

Sikkerhet

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen