Trygghet og sikkerhet på innlands sjøer og vassdrag

Prosjekteier

VENNEFORENINGEN M/S STORSJØ

Tildelt sum

281000

Om prosjektet

Skape et sosialt samlingssted og gode læringsarenaer for formålet gjennom tilrettelegging og utnyttelse av M/S Storsjø og bryggeanlegg/båthus i Dampbåtvika på Storsjøens østside. Det vil utvikles pedagogisk tilpassede program og informasjonsmateriell til hver enkelt målgruppe i tillegg til mer praktisk undervisningsmateriell. Så vel båt som bryggeanlegg vil oppgraderes m.h.t. sikkerhetsaspektet både aktivt og forebyggende; vester, redningsflåte, sikker adkomst/ombordstigning (tilpasset både for barn, eldre og uføre), stige/leider (spesialtilpasset for adkomst fra sjø), rekkverk etc. Prosjektet vil involvere lokale barnehager, skoler, eldreråd og institusjoner (bl.a. Stiftelsen Renåvangen). Det vil spesielt vektlegges aktiviteter som har som målsetning å bidra til å redusere generasjonskløften, skape et sosialt inkluderende miljø samt lære om vassdragenes betydning for samfunnets utvikling. Lære av hverandre og om hverandre. Bidra til å skape lokalt engasjement og tilhørighet.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.