Tuftepark i Bjørgvin fengsel

Prosjekteier

IDRETT BERGEN SØR

Tildelt sum

313570

Om prosjektet

Bjørgvin fengsel og Idrett Bergen Sør ønsker å samarbeide om å bygge en tuftepark i Bjørgvin fengsel. Parken vil være med på å bedre tilbudet om å kunne være i fysisk aktivitet for de innsatte. Gjennom å ha en park i fengselet vil de innsatte bli introdusert for tufteparken og treningen som kan bedrives i en slik park. Det vil bli holdt calistenics-kurs for de innsatte, hvor de lærer hvordan de kan trene i parken. Det vil også være jevnlig trening i parken, hvor en ansatt fra Idrett Bergen Sør kommer og holder treninger.
Etter soning vil de innsatte bli introdusert for de ulike tufteparkene som finnes i Bergens-området og andre aktuelle ettervernstilbud med fokus på fysisk aktivitet. På denne måten vil de innsatte bli introdusert for et sunt og aktivt miljø, som kan være et godt steg i riktig retning for å skape nye miljøer, interesser og arenaer etter soning. De innsatte vil bli utdannet calistenics-instruktører, og kan bistå som ressurspersoner i parkene på utsiden.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.