Tuftepark og vant skøytebane

Prosjekteier

TROLLÅSEN GRENDELAG

Tildelt sum

120000

Om prosjektet

Trollåsen Grendelag består av over 350 boenheter. Midt i området ligger en idrettsbane med tilhørende grøntområde, grendehus og lekeparker. Banen blir brukt hele året, i sommerhalvåret til fotball og andre aktiviteter og om vinteren til skøytebane. Det er egne treningspunkter for grendelaget her. Skøyteisen er et treffpunkt som samler unge og eldre og det er full aktivitet der hele vinteren. Nå ønsker vi å utvide tilbudet til fysisk trening kombinert med viktige møteplasser for inkludering av nye beboere, møteplasser på tvers av etnisitet og alder. Det er allerede et meget aktivt boområde med et utrolig godt miljø og dette vil øke dette ytterligere. Vi søker også om vant til å ha på skøyteisen om vinteren.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.