Tuftepark Smøråsfjellet

Prosjekteier

IDRETT BERGEN SØR

Tildelt sum

260000

Om prosjektet

Idrett Bergen Sør jobber med å tilrettelegge fysisk aktivitet for de målgruppene som ellers ikke er aktiv. Vi fikk i 2015 støtte til 3 Tufteparker som blir bygget i umiddelbar nærhet til skole, barnehage, idrettsanlegg og boligområde. I år ønsker vi å bygge en park på Smøråsfjellet, et ettertraktet og lett tilgjengelig friluftsområde hvor mange barnehager, skoler, familier og eldre og funksjonshemmede benytter seg av. Målet med denne parken er å inspirere de som allerede benytter seg av friluftsområdet til å utforske nye måter å bevege seg/trene på. I tillegg ønsker vi å trekke sårbare grupper og ungdom som allerede benytter seg av våre 3 andre parker ut friluft. Tuftepark er en attraktiv treningsform, samtidig er trygghet og forutsigbarhet er viktig for de sårbare gruppene. Kjente apparater vil kunne senke terskelen for å komme seg opp på fjellet, og fjellet og friluft gir igjen uante muligheter som kan gi store helsegevinster for disse gruppene.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.