Turkart Volhaugen

Prosjekteier

VERDAL ORIENTERINGSKLUBB

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Bakgrunn for prosjektet: Det har vært mange henvendelser til Verdal Orienteringsklubb om vi kan skaffe et turkart over Volhaugen. Henvendelsene har kommet fra idrettslag, organisasjoner, skoler og privatpersoner. Det ønskes et kart som viser turstier, skiløyper, setervoller, severdigheter osv. Orienteringsklubben ønsker at et større område av Volhaugen kan brukes til turorientering og et slikt kart ville ha gjort dette mulig. Over 500 personer benytter seg hvert år av Verdal Orienteringsklubb sitt tilbud om turorientering.

Tiltak: Det lages et turkart over området Volhaugen. Kartet skal inneholde høydekoter, myrer, tjern, bekker, stier, skiløyper, bygninger, setervoller og severdigheter. Det vil si at kartet skal ha fargene brunt(høydekoter), sort (veier, stier, stup, bygninger), blått (tjern, myr, bekker, elver), gult (dyrka mark, beite og setervoller) Planlagt målestokk på kartet er 1:20000. For å få et oversiktlig kart vil voller, bygninger og severdigheter bli markert med tall

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.