Turprosjekt Fålemarka

Prosjekteier

DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN

Tildelt sum

38222

Om prosjektet

Stigruppa i Ås Turlag startet høsten 2015 å planlegge rydding og merking av et nytt hovedstinett i Fålemarka, med utgangspunkt i eksisterende stier og ferdselsveier i området. Alt arbeidet skjer på dugnad og med støtte og tillatelse fra grunneierne i området og Ås kommune. Vi søker nå økonomisk støtte for å gjennomføre skilting, bygge to klopper og utarbeide et turhefte for området.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.