Turskiltprosjekt- Tylldalen Øst

Prosjekteier

TYLLDAL IL HOVEDLAGET

Tildelt sum

64655

Om prosjektet

Som et videre ledd i merking av Tylldalen vest/Alvdal øst, så ønsker vi å merke turstiene videre østover for dette allerede skiltede området. Mange turstier er blitt ryddet og vi vil skape en lavere terskel for å kunne bruke nærmiljøet i ennå større grad.
Dette nettverket av stier og løypetraseer har flere startpunkter med parkeringsmuligheter. Turstiene er ikke market i dag, og både bygdefolk og tilstøtende bygde og turister bruker en del av nettverket i dag, både sommer og vinter.
Derfor ønsker vi å komplettere merkingen og skape et sammenhengende nettverk med områdene rundt. Eksisterende kulturstier er også en del av dette nettverket. Dette gir mange lavterskelturer med rundturmuligheter både sommer og vinter. Alle vil med dette prosjektet lettere finne frem i turmulighetene i form av kart på sentrale punkter og skilter for stier og løyper.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark