Tursti Langvasslii – Grånholen – Storstølen (Danebu)

Prosjekteier

AURDALSÅSEN SØR VEL

Tildelt sum

88000

Om prosjektet

Prosjektet vil innebære å etabler en ny sti mellom de to områdene. Danebu har et godt utbygget vei nett med gode muligheter for tur og sykkling. Stien vil binde sammen og gi en varig og god turforbindelse mellom områdene, som kan benyttes av alle brukene i området. Prosjektet skal gjennomføres med minst mulig naturinngrep men ivareta god fremkommelighet for å gi flest mulige brukere tilgang til begge områdene. Stien etableres i fbm. eksiterende ski-trasé som må utbedres med tanke på noe utjevning av terrenget og bedre forholdene ved myrer og områder med mye overvann.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.