Tursti med spesielt fokus på bevegelseshemmede

Prosjekteier

GODØY IDRETTSLAG

Tildelt sum

180000

Om prosjektet

Turgruppa vedlikeholder stier på fjellet og jobber nå med et prosjekt knyttet til å lage en tursti. Turstien skal være tilgjengelig også for rullestolbrukere som ønsker å komme seg ut i naturen.

Turstien på Godøya er et tilbud som Turgruppa i Godøy Idrettslag har utarbeidet. Turgruppa har opplevd et behov for aktivitet for mennesker som ikke har muligheten til å gå på fjellet, og derfor har man sett på muligheten for å bygge en tursti i fjellsiden. Samla er denne på ca. 3,5 km. 1 km. er fullført, og har utanom tilskot og eigeninnsats kosta Godøy IL ca. kr. 300.000,- i reine penger.

Det må siest at turveien, med den begrensa lengden den har i dag, alt har blitt svært populær. Mye folk, selvsagt mest i det området der den er utbygd, bruker den hyppig, og også folk fra regionen rundt har såvidt oppdaga vegen, som går i svært fint terreng.

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.