Tursti og utkikkshytte på Sørnesset i Flatanger

Prosjekteier

SØRNESSETS UNGDOMSLAG

Tildelt sum

500500

Om prosjektet

Sette opp utkikkshytte på KRONA og SMOPYNTEN med panoramautsikt og innvendige infotavler. Sette opp opplysningstavle ved fylkesveien der turstiene begynner.
Stien ut til Smopynten bygges av pukk og gruses og gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede. (Maks 1:1,2 stigning).
Hasvåg båtforening har besluttet å bygge nytt foreningshus med sanitærrom, tilrettelagt for bevegelseshemmede.(Planlagt bygd i 2016) Dette ligger ved Hasvåg havn (omtrent midt mellom de to nevnte turstiene) og skal være åpen for allmenheten.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.