Tursti til Globen

Prosjekteier

STOLMEN VEL

Tildelt sum

144000

Om prosjektet

Ad 1:Globen er en installasjon som er plassert på fundamentet av en av radarane som tyskerne satte opp under krigen, se dokumentet «Stolmen_Globen» som er vedlagt. Stien, eller rettere tråkket, som går dit fra fylkesveien, er ikke farbart for personer med bevegelseshemninger og når det er vått.
Ad 2: Vi sikter på en ca. 1 m bred grussti med belysning. Den vil forøvrig bli bygget i henhold til veileder utgitt av «Kultur og Kirkedepartementet». Etter at stien opp til Globen er på plass vil vi fortsette arbeidet med å lage til en rundløype i tilknytning til denne stien. Da vil vi oppruste deler av den veien som tyskerne anla.
Ad 3:Se oversikt over prosjekt som pågår og/eller er planlagt i skrivet «Stolmen_Kunnskap&Kultur», vedlagt

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.