Turutstyr til Kvitveisen 4H

Prosjekteier

KVITVEISEN 4H

Tildelt sum

18368

Om prosjektet

Vi i Kvitveisen 4H arrangerer ofte turer og turer med overnatting i naturen. Vi ønsker derfor å investere i utstyr vi kan bruke til dette. Vi er ganske mange medlemmer og ønsker å kjøpe en lett lavvo. I tilegg ønsker vi en bålpanne til å lage mat på ute og truger til turer i fjellet om vinteren. Utstyret skal også kunne lånes ut til skoleklasser og andre lag som arbeider med barn og ungdom i bygda vår.
Med disse tingene vil det bli litt enklere å arrangere aktiviteter, og barn/ungdom kan delta uten å måtte ha med eget telt.

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.