Turveg med aktivtetsløype rundt Bjoavatnet

Prosjekteier

BJOA IDRETTSLAG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Bjoavatnet ligger midt i bygda, lett tilgjengelig for alle innbyggerne. Planlagt turveg rundt vatnet er i luftlinje ca 4 km. På vestsiden av vatnet vil turen gå på eksisterende veger; landbruksveg og kommunal veg. Omsøkt tiltak gjelder østsiden av vatnet slik at det blir mulig å gå en rundtur. Langs østsiden er det også planlagt to rasteplasser, en gapahuk,en fiskeplass og en klatrevegg i en stor steinblokk. Det er også ønskelig å legge til rette for kanopadling i vatnet.

Turvegen er planlagt som 3 meter bred grusveg med barnevogn- og rullestolstandard. Utgangspunktet for turvegen er ved en eksisterende parkeringsplass og start for turmålene «Gråhorgja» og «Hovda». Disse turløypene er merket/skiltet og mye brukt, infotavle er satt opp.

Denne turvegen vil være spesielt viktig som et lavterskeltilbud. Den gir mulighet for å komme ut i naturen og gir tilbud om nye aktivteter som fiske, klatring og padling.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark