Turvei langs nedlagt jernbanetrase mellom Hølen og Kjenn

Prosjekteier

HØLEN OG SÅNER VEL

Tildelt sum

93300

Om prosjektet

Vi vil etablere en trygg «hovedpulsåre» for aktiv transport og trim/turer ved at Hølen og Såner vel i samarbeid med Kjenn vel og HIK opparbeider 2 km av den nedlagte jernbanelinja fra 1871 mellom tettstedene til turvei. Vinterstid konverteres veien til skiløype ved hjelp av HIK som har løypemaskin.

Denne nedlagte jernbanelinja er en 3,5 m bred grovpukket forhøyning som går nordover fra Hølen til Kjenn. Jernbanelinja er et kulturminne som ligger isolert fra trafikk og vakkert i landskapet. Ved hjelp av tilførselsstier gir den lett tilgang for gående og syklende langs strekningen til: 4 nybygde felt i Hølen, fotballbane, nyåpnet skatepark, idrettshall og skole (åpnes høst 2015), barnehage (2009), «hundremetersskogen» mellom skolen og barnehagen, Kjenn tettsted/Svingen boligfelt, samt skog, vann og hestesport rundt Kjenn. Turveien vil bli oversiktlig og krever ikke høyt funksjonsnivå.

Området opplever stor vekst, og vi ønsker å skape en kultur for aktiv transport i lokalsamfunnet.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.