Tverrkulturell svømmegruppe

Prosjekteier

LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

54000

Om prosjektet

Kvinner fra andre land og nasjoner har lenge uttrykt ønske om egen svømmegruppe. Dette for å bli tryggere i vann, for å ha mulighet til av og påkledning i skjermede omgivelser.
Høsten 2016 tok derfor Brit Sveum og Ibado initiativ til å danne en tverrkulturell svømmegruppe. Det ble inngått en avtale med Skogli rehabiliteringssenter om leie av svømmehallen. Den første tiden var det tilbud om ukentlig svømmetimer. Dette var imidlertid vist seg å være et vellykket tiltak, høste 2017 er det tilbud om svømming to gange pr uke.
Skogli svømmehall har kapasitet til 12 badende. Leie av svømmehallen er kr. 600 pr gang.
Dette er helsefremmende og sosialt tiltak for kvinner. Tverrkulturell svømmegruppe søker derfor om økonomisk støtte slik at flere har mulighet til å benytte dette tilbudet.

Område

Sikkerhet

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen