Ufrivillig reperasjon av kunstgressbaner

Prosjekteier

IF SKIENS-GRANE HOVEDFORENING

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Skiens Grane bygde i 2011 to nye kunstgress baner. Etter kort tid, fikk banene søkk/dumper i dekket. I 2012 prøver entreprenørene og utbedre skadene uten hell. Sommeren 2013 engasjerer Skiens Grane ISA Sport for å få en uhildet rapport for å peke på årsak til skaden, samt hvilken entreprenør som er ansvarlig. Høsten 2013 sender Skiens Grane brev via advokat til entreprenøren. De tar opp saken, men forteller oss at de ikke er økonomisk kapable til å utbedre skadene. Entreprenøren informerer om at de har en tabbeforsikring/byggefeilsforsikring gjeldende fra 2011, og ville påkalle den hos Tryg. Gjennom 2014 har entreprenør hyppig korrespondanse med Tryg, og skadene takeres. Våren 2015 avviser Tryg kravet fra entreprenør. Skiens Grane blir fortalt at forsikringen skulle vært påkrevd innen 12 måneder fra ferdigstilling. Mai 2015 går entreprenøren konkurs. Skiens Grane sitter dermed igjen med ødelagte baner, og utbedringstakst på 2,5 mill. Tilskudd til utbedring, redder Skiens Grane.

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.