Ullensaker utstyrssental / Bua-ordning

Prosjekteier

ULLENSAKER FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Ullensaker frivilligsentral og Ullensaker kommune ønsker å opprette en utstyrssentral for utlån av idrett – og friluftsutstyr til uorganisert aktivitet for barn og unge. Primære målgrupper for prosjektet er barn og unge fra familier med lav inntekt. Kommunen har stor tilflytning hver år, og andelen barn og unge med minoritetsbakgrunn er betydelig. I tillegg er andelen enslige mindreårige betydelig.
I prosjeketet er samarbeidet slik at kommunen stiller lokaler til fri disposisjon og frivilligsentralen bemanner utstyrssentralen og bidrar til anskaffelse av utstyr.

Prosjektet er i dialog med stiftelsen BUA for å eventuelt bli en BUA-ordning.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.