Ungdom og trafikk

Prosjekteier

TRYGG TRAFIKK

Tildelt sum

2000000

Om prosjektet

Målet er ytterligere ulykkesreduksjon for ungdom i aledreen 15-24 år gjennom;
Opplærings- og informasjonstiltak på ungdomstrinnet (kunnskapsløftet). Opplæringstiltak på alle trinn i videregående skole. Ungdom med adferdsvansker (Kjør for livet). Uorganisert og motorinteressert ungdom på fritid – skape uformelle møteplasser (Ung på hjul i Gudbrandsdalen). Innvandrere og asylsøkere på mottak og i kommunene (særlig risikoutsatt gruppe).

Trygg Trafikks samlede arbeid er tidligere presentert for styret i Gjensidigestiftelsen.

Hvis vi blir tilgodesett med midler vil det bli laget en fullstendig plan med hensikt, mål, målgrupper, tiltak, framdriftsplan og økonomi.

Vi ønsker oss en tildeling som kan skape forutsigbarhet i prosjektene for å forsterke det vi allerede gjør og ber om 2 mill. hvert år i 2017, 2018 og 2019. Da vil dette bli en del av fylkets samlede plan.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.