Ungdom til Dreiebua

Prosjekteier

ÅS HUSFLIDSLAG

Tildelt sum

14500

Om prosjektet

Dreiebua søker om et tilskudd på totalt kr. 14 500,- til vårt arbeid spesielt for ungdom. Midlene skal gå til kjøp av slipemaskin for verktøy, arbeidslamper, vernebriller og støvsuger. Utstyret vil gjøre verkstedet bedre og mer attraktivt for å rekruttere flere ungdommer til tredreiing, gjennom både egne ungdomskurs og «åpne dager».
Dreiebua er et bra utstyrt dreieverksted, men har behov for å supplere utstyret. Vi søker derfor om midler til å anskaffe:
1. Tormek slipemaskin for dreieverktøy med diverse jigger (holdere for verktøy): kr. 7000,-
2. 5 arbeidslamper m/bevegelig arm til å ha over dreiebenkene: kr. 5000,-
3. Støvsuger: kr. 1500,-
4. Vernebriller og visir til kurs: kr. 1000,-

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.