Unge speidarleiarar

Prosjekteier

1. OS KFUK-KFUM-SPEIDERE

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Å stadig få nye og lærerike utfordringar er ein viktig del av (speidar)-livet. Ei slik utfordring er veien fram mot World Scout Jamboree 2019. 1. Os KFUK-KFUM-speidarar vert representert av 4 ungdomar og 2 vaksne som blir kursa i leiartrening og konflikthåndtering. Denne kunnskapen blir essensiell vidare for speidararbeidet i gruppa i Os hvor dei 4 ungdommar fungerer som pat-ruljeførarar og leiarar.

Gjennom fleire helgesamlingar vil speidarane løyse oppgåver i mindre grupper. Mange av desse oppgåvene vil gje kunnskap om situasjonar dei kan og vil komme opp i gjennom det daglige.
Eksempel på oppgåver som skal løysast og/eller drøftast:
• Kva for kulturelle ulikskapar som kan skape misforståingar eller mulige konflikter
• Korleis kan vi skape god dialog og lære av andre speidarar og kulturar?
• Kva gjer vi om vi kjem opp i ein uønska situasjon?

Kompetansen førast vidare til speidargruppa gjennom “Ungt leierskap – vakse nærvær” filosofien.

Område

Mestring og læring

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset