Utbedring av skiløype/sommertursti fra Grønstulen til Slomsetrene

Prosjekteier

LUSETERGREND VEL

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å utbedre skiløypetraseen på den 1 km lange strekningen fra Slomsetrene til Grønstulen i Lemonsjø/Luseterområdet i Sel kommune. Løypetraseen er en del av hovedskiløypa fra vår hyttegrend til Lemonsjøen Fjellstue og Lemonsjøen skisenter. Den er også en del av den ca 30 km lange hovedskiløypa fra Lemonsjøen og rundt Gråhø. Se vedlagte kart. Strekningen er våt og det er oppstikkende stein og stubber i traseen som gjør at løypeprepareringsmaskinen ofte får skader når det er lite sne. Traseen brukes ikke som sommersti. For å kunne preparere løypa også når det er lite sne og tele og få minusgrader, må den flates ut, dreneres og påføres grusmasser. Under de senere års milde og snefattige vintre har det ofte hendt at løypa mot og rundt Luseter ikke har blitt preparert pga den dårlige strekningen på 1 km. Det omsøkte prosjektet tar i første rekke sikte på å få til et godt underlag for skiløypa. Så er prioriteringen å få til en god sommersti.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.