Utbygging Mosogn Grendehus

Prosjekteier

MOSOGN VELFORENING

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Mosogn Velforening er eier av 2 gamle skolebygg. Det ene leies ut til drift av barnehage siden 1979. Grendehuset leies ut til drift av privat SFO på dagtid siden 2016, ulike arrangement på kveldstid og i helger. Grendehuset benyttes til foreningens egne arrangement: Basarer, julemesse, revyer og konserter. Mosogn Velforening og Mosogn Barnehage og ESO SA har sammen startet et større prosjekt, for å heve standarden i begge bygg, samt utvidelse av parkering. Økt aktivitet, krever endringer. Vi vil ivareta trafikksikkerhet ved større arrangement, og utvider derfor parkering. Biler har stått parkert i riksveien, og det vil vi unngå i framtida. Lager til oppbevaring bord og stoler. Frigjør scena. Garderobe som ivaretar artisters behov og som kan brukes av SFO, når de skal lese. Samvirkeforetaket står for det meste av prosjektet, men velforeningen tar hovedansvar for utvidelse av scene og parkering.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.