Utdanning og utstyr til Omsorgsberedskap gruppe

Prosjekteier

SANDNES SANITETSFORENING

Tildelt sum

41000

Om prosjektet

Vi har inngått et samarbeid med Sandnes kommune som knytter oss til de lokale kriseberedskapsplaner der Sandnes Sanitetsforening sin omsorgsberedskapsgruppe skal være et verdifullt supplement til det lokale beredskapsarbeidet.
Omsorgsberedskapsgruppen skal være beredt til å yte omsorg i forbindelse med ulykker, kriser, katastrofer og ved pandemier med frivillig innsats. Viktige oppgaver er å stille med hus, mat og omsorg i en krisesituasjon og å bistå hjelpemannskap og helsepersonell ved større aksjoner eller hendelser.
Sanitetskvinnene har erfaring med omsorgsarbeid, og har i tillegg god menneske- og lokalkunnskap. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i krise. Det vi mangler er noe utstyr og førstehjelpskompetanse.
For å kunne yte denne hjelpen må vi ha mange medlemmer med og de må ha førstehjelp kompetanse og det nødvendige utstyret klart.

Område

Sikkerhet

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen