Utdanning og videreutvikling av TRENINGSVEILEDERE

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER OSLO/ASKER OG BÆRUM DISTRIKT

Tildelt sum

260000

Om prosjektet

Treningen i distriktet organiseres i treningslag (totalt 6 pr dags dato) med fra 15 – maks 20 medlemmer. Effektivitet og kvalitet er avhengig av tilgang på kompetanse fra instruktører eller erfarne hundeførere. Dette er mangelvare i en eller annen grad i de fleste av treningslagene. Prosjektet skal, gjennom en sammensatt plan, gi utvalgte og motiverte medlemmer mulighet til å videreutvikle kompetanse slik at de kan bidra i organisert treningsarbeid og være støtte til rekrutter og medlemmer som ønsker å bli hundeførere. De vil bli beskrevet som «treningsveiledere» og vil fungere i nært samarbeid med distriktets godkjente NRH instruktører. Programmet er lagt opp med bruk av ekstern kompetanse / de mest kvalifiserte instruktører vi har på de forskjellige områdene. Programmet er lagt frem for, og har full tilslutning fra Norske Redningshunders Fagtekniske Utvalg (FTU). Det er gjennomført en gang tidligere med meget god erfa (7 veiledere). Det prosjektet ble gj.ført med penger fra Bingo

Område

Sikkerhet

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen