Utendørs basketbane på Grav skole

Prosjekteier

EIKELI BÆRUM BASKETBALLKLUBB 1985 - EB-85

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

EB-85 basket (Eikeli-Bærum basket) et ønske om å bidra til at basketbanen ved Grav skole blir oppgradert. EB-85 basket er en lokal klubb som rekrutterer spillere fra Grav-, Østerås- og Hosle-området. Grav skole, med rektor stiller seg meget positive til forslaget og støtter prosjektet fullt ut, og Bærum Idrettsråd gir også sin støtte ved å bidra med kr 150.000,-. I tillegg har vi søkt om om kr 250.000,- fra lokale tippemidler fra Norsk Tipping, som vil utløses når resten av finansieringen er på plass. Dette kan dokumenteres ved å kontakte Niels Otto Bergseng i kommunen 99567379 niels.bergseng@baerum.kommune.no. Vellet har også gitt tilsagn på 20.000.- Idrettsplassen på Grav skole har vært et sosialt samlingssted for barn og unge i generasjoner. Basketballbanen er svært teknisk utdatert og ikke brukbar. Dette tartan-dekket kan selvfølgelig brukes til alle andre aktiviteter enn basketball, er selv drenerende og praktisk talt vedlikeholdsfritt.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.