Utsiktsplattform i Sætreskogparken

Prosjekteier

OPPEGÅRD VEL

Tildelt sum

360000

Om prosjektet

Oppegård Vel eier et område «på toppen av bebyggelsen» i Oppegård hvor det på 50-tallet ble bygget et lokalt vannverk og vanntårn på dugnad. Området er regulert som friområde, men ble etter vært gjengrodd og vanskelig tilgjengelig for almenheten.
Sparebankstiftelsen og Oppegård kommune bevilget i 2016 tilsammen 675000 kr til opparbeidelse av en park med steinsatt adkomst tilrettelagt for barnevogner og rullestoler, et amfi med en permanent og sikker grillplass, grunnarbeider for en liten lekeplass og en liten klatrevegg. Vellet mottok i 2017 75000 kr fra kommunen som er benyttet til et leskur. Leskuret er bygget av innsatte ved Bastøy fengsel. I tillegg har vellet finansiert planleggingen av park (landskapsarkitekt) og vanntårnet (Shark arkitekter), bygget en klatepyramide på lekeplassen og utplassert flere bord med benker på området. Fra toppen av vanntårnet er det milevis utsikt mot øst, syd og vest. Bygging av utsiktsplattformen innebærer en fullføring av dette prosjektet.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb