Utstyr til fjellturen

Prosjekteier

VUSK FJELLTURFORENING

Tildelt sum

123273

Om prosjektet

Vi ønsker å kjøpe inn telt og soveposer til fjellturen slik at vi ikke er avhengig av at ungdommene og deres familier har dette selv. Vår erfaring er at mange har for dårlig utstyr og fryser i fjellet. Dette gjelder spesielt elever med annen etnisk bakgrunn, samt dem fra familier med presset økonomi.

Ved å kjøpe inn dette utstyret tror vi det vil være lettere for disse ungdommene å bli med, noe som er viktig med tanke på inkludering og mestring. Fjellturen er en stor opplevelse for alle som er med, og ingen bør være føle seg utestengt på grunn av økonomiske forhold. Fjellturen er dessuten viktig for miljøet og knytter ungdommene godt sammen.

Vi ønsker også å kjøpe inn en lavvo med vedovn for å kunne ha et samlingssted i fjellheimen.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.