Utstyr til Turngruppas Parkour sattsing

Prosjekteier

SPORTSKLUBBEN STAG

Tildelt sum

65000

Om prosjektet

se også vedlegg

Stag’s Turn gruppe ønsker å gi et tilbud om Parkour i trygge og organiserte omgivelser
dvs i en turn hall som gir mulighet for å utføre stuntene
med minimal risiko for å skade seg.

Målet med Parkour satsingen er å få flere barn og unge til å begynne / fortsette med fysisk aktivitet.
Per i dag har vi fått med ca 30 nye utøvere som normalt har falt uten for organisert troppsturn miljø.

Vi søker om penger for å kunne kjøpe inn mer utstyr til å lage trygge trenings løyper for Parkour og «vanlig» troppsturn aktiviteter totalt vil over 400 barn og unge ha gleden av å kunne bruke utstyret vi søker om penger til å kjøpe inn.

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.