Utstyrs oppgradering

Prosjekteier

GAULAR PAINTBALL KLUBB

Tildelt sum

22900

Om prosjektet

Vi i Gaular paintballklubb brenn for ungdommen og for å skape eit alternativt aktivitetstilbod som fristar undommen. Som politibetjent veit eg kor viktig det er at ungdommen har aktivitetstilbod som fristar og som opptar dei utanfor skulen. I Sunnfjord ser ein ei økande trend til at ungdom som fell ifrå dei tradisjonelle aktivitetane som f.eks. fotball, byrjar med data, gaming og farlig fartsleik i form av mc gjengar. Desse gjengane er utan voksne rollemodellar og sunne forbilder til å rettleie og skape utvikling. Miljøa er prega av problem ungdom som tyr til skadeverk og hærverk for status og respekt.

Som politibetjent og aktiv paintballutøvar, trur eg Gaular paintballklubb kan utgjere ein forskjell blandt denne ungdommen som også trekkes mot sporten vår.
Utstyret vi i dag besitt er gammalt, fell ifråkvarandre og krever mykje vedlikehold. Vi søkjer difor om 12 nye markørar, magasin og tankar. Dette er utsytr vi er heilt avhengig av for å forsette vårt unike tilbod og aktivitet.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

RullMegRundt

AUST-AGDER TURISTFORENING
40000

Les om RullMegRundt