Utstyrshengeren

Prosjekteier

Aurskog-Høland Frivilligsentral

Tildelt sum

2050000

Om prosjektet

Vi ønsker å skape en kultur for fysisk aktivitet, samhandling, møteplasser og inkludering. Ved å tilrettelegge gjennom tilgang til utstyr vil det bli lettere for lag/foreninger og ildsjelene å skape aktiviteter.
En tilhenger som er fylt opp med utstyr til fysiske aktiviteter for barn, unge og lekne voksne. Disse tilhengerne kan benyttes av frivillige lag, foreninger og nabolag for å skape gode opplevelser og
felles aktiviteter i Romerikskommunene. Gjennom dette ønsker vi å bidra til inkludering, mangfold og tilhørighet for flere. Det kan legges opp til natursti, gatefester med aktiviteter, nabodager og alle former for
Arrangementer med både innlagt hygge og en god porsjon fysisk aktivitet. Det er viktig å øke muligheten for å aktivisere og inkludere flere barn og unge i kommunen i glade og meningsfylte fellesskap. Tilhengerne kan også benyttes av voksne.
Det søkes om midler til 8 hengere som vi deler på sentralen i mellom. Her kan innholdet i hengerne også være forskjellig.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.