Utstyrsløft for apparatturn og RG

Prosjekteier

BERGENS TURNFORENING

Tildelt sum

148450

Om prosjektet

For å kunne opprettholde et aktivt og allsidig turnmiljø, og ivareta både bredden og eliten, stilles store krav til utstyr og hallplass. En slik satsing er ressurskrevende. Både turnhallen og turnkassen på Slettebakken har stort behov for oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav og den store og økende aktiviteten i foreningen. Herreskranken som brukes til trening i hverdagen og konkurransene vi arrangerer er utdatert og utslitt, og ikke lenger godkjent for bruk. Sikkerhet er umåtelig viktig i apparatturn. Konkurranseteppet til Rytmisk Gymnastikk er også oppbrukt. RG er avhengig av spesielle typer tepper der gymnastene trener og konkurrerer. Teppene må ha god kvalitet og ikke avgir eller trekke til seg mye støv. Teppene er kostbare, og vi har stelt pent med det vi har, men utallige timer på matten har slitt det helt ut. Det forteller mye om hvor høyt aktivitetsnivået er i klubben. Vi er glade for at vi opplever en sterkt økende interesse for sporten vår!

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.