Utvidelse av anlegget til å gi tilbud til eldre og uføre

Prosjekteier

ØVERBYGDHOPP

Tildelt sum

9328

Om prosjektet

Hoppanlegget har utviklet seg til å bli et aktivitetsanlegg for hele bygda, sommer som vinter. Arbeid er i gang for å tilrettelegge dette i større grad, spesielt i sommerhalvåret. Flere aktiviteter planlegges, og et ledd i dette er en bocciabane. Vi ser at behovet for aktiviteter for de eldre er relativt lite i bygda, og vårt håp er at vårt anlegg kan bli en møteplass for sosialt samvær kombinert med fysisk aktivitet. Fasilitetene i klubbhuset, med cafe med kjøkken, garderober og toalettanlegg beliggende midt i naturen, gjør stedet spesielt godt egnet for dette.
I tillegg til bocciabane vil ulike målgrupper ha tilgang til tursti, bålplass, skotthyllbane, utsiktspunkt og et golfhull.

Område

Bygg og anlegg

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Bygg og anlegg

Prosjekt Postvegplassen

KAMBE VELFORENING
143750

Les om Prosjekt Postvegplassen

Rehabilitering av klubbhuset

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG
200000

Les om Rehabilitering av klubbhuset

Ny 5`er kunstgressbane i Reinsvoll Idrettspark

REINSVOLL IDRETTSFORENING
262000

Les om Ny 5`er kunstgressbane i Reinsvoll Idrettspark

Martinsløkka snøproduksjon – utvidelse av vannkapasitet

LIER IDRETTSLAG
263750

Les om Martinsløkka snøproduksjon – utvidelse av vannkapasitet

Martinsløkka snøproduksjon – rørgater

LIER IDRETTSLAG
463875

Les om Martinsløkka snøproduksjon – rørgater

Nye aktiviteter Alta Golfpark

ALTA GOLFKLUBB
350000

Les om Nye aktiviteter Alta Golfpark