Utvidelse av Skibua – Lismarka Skilag

Prosjekteier

LISMARKA SKILAG

Tildelt sum

45500

Om prosjektet

Vi ønsker å bruke ubenyttet lagringsareal i Skibua og gjøre dette om til oppholdsrom. Skibua er hjertet i Skilagets aktiviteter. Her holdes møter, her holder sekretariatet til og her stekes vafler og serveres saft i store menger når det arrangeres lysløyperenn. Her skal det sorteres og tørkes startnummer og mye mer. I dag foregår alt dette i ett lite rom på ca 25 m2. Arealet er ikke stort nok til at foreldre og barn kan sette seg ned innendørs etter skirenn eller andre arrangementer, og arealene er heller ikke særlig praktiske når det gjelder inndeling i soner for kontor/møteplass, tilberedning av mat og drikke, sitteplasser med mer. Den planlagte utvidelsen vil nær doble arealet som kan brukes til oppholdsrom.
Egen lysløype er noe av det vi er stolte av å ha nært oss i den vesle bygda Lismarka. De fleste andre aktivitetstilbud må barna reise minimum 7 kilometer av gårde for å delta på. En stor andel av barna som sogner til barnehagen og skolen i bygda, deltar på Skilagets aktiviteter.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.